Radon - Mörbylånga kommun

6955

Radon — Folkhälsomyndigheten

Dagens rikt- och gränsvärde på 200 becquerel per kubikmeter för radon i bostäder bör inte sänkas. Det konstaterar Boverket tillsammans med fem andra myndigheter som har utrett WHO:s nya rekommenderade gräns- och riktvärde för radon i bostäder på 100 becquerel per kubikmeter. riktvärdet för radon i inomhusluften, enligt 9 kap. 9 § miljöbalken.

Riktvärde radon

  1. Propane tank
  2. Gymnastiktävling åkeshov
  3. Alpha kassan
  4. Elektro helios diskmaskin
  5. Korsang stockholm

Höga halter av radon, framförallt radondöttrar, i bostadsluften är en allvarlig hälsorisk. Det riktvärde vi har för bostäder i Sverige är ett medelvärde för hela året. Buller, ventilation och vedeldning. Fukt, mögel, radon och skadedjur. radonhalten i allt boende år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft” har fastställt ett riktvärde för högsta tillåtna radonhalt i befintliga bostäder och  Riktvärdet för. MKM är framtaget för markanvändning som kontor, industrier och vägar där vuxna människor antas vistas inom området under sin yrkesverksamma  Riktvärdet för radon i inomhusluft är 200 Bq/m3. Det betyder att radonhalten inomhus inte bör vara mer än 200 becquerel (Bq) per kubikmeter  Riskhöjningen för sådana tunnelpendlare blir flera gånger högre än vad som tillåts för boende i radonhus, även om man i Förbifarten skulle tillämpa ett riktvärde  Strålsäkerhetsmyndighetens riktvärde för radongas i inomhusluft är 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3).

Radonmätning

Riktvärden hittar du till exempel i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon i inomhusluft. Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m 3. Riktvärde Riktvärdet för radongas i bostäder är 200 Bq/m3.

Radon - Ovanåkers kommun

Satta gränsvärden och riktvärde för Radon Vid uppförande av nya byggnader gäller Boverkets radon gränsvärde på 200 Bq/m³, för utrymmen där man vistas mer än tillfälligt. Kommunen har möjlighet att kräva att mätning av radonhalt ingår i kontrollplanen.

Riktvärde som anger risk för hälsoeffekter (SOSFS 2003:17). Socialstyrelsens riktvärde gäller mindre vattenverk samt privata  Radonhalten i medeltal och procenten av bostäder där halten överskrids samt en uppskattning om antalet hus där radonhalterna överstiger 200,  luft*.
Subacromial decompression

Äldre brunnar som har provtagits och som bedömts som Av cirka 1300 mätningar överskrider drygt 5 procent Socialstyrelsens riktvärde för radon i inomhusluft som är 200 Bq/m3. Orsaken till de förhöjda halterna är dels markradon och dels radon i byggnadsmaterialet. Riktvärdet för radon är 200 Bq/m3 luft för bostäder och lokaler för allmänna ändamål, men sträva gärna efter så låga radonvärden som möjligt. Halter som överstiger 200 Bq/m3 kan betraktas som en olägenhet för människors hälsa. Riktvärde för radon. Radonhalten bör ligga under 200 Bequerel (Bq) per kubikmeter luft i bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål.

En becquerel är ett radioaktivt sönderfall per sekund. Det finns gräns  26 jan 2021 Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Höga radonhalter innebär Riktvärde för radon i dricksvatten är 1000 Bq/m3 vatten. 1000 Bq/l Radonhalt i dricksvatten. Riktvärde som anger risk för hälsoeffekter ( SOSFS 2003:17). Socialstyrelsens riktvärde gäller mindre vattenverk samt privata   16 nov 2020 De högsta radonhalterna finns på åsar i södra Finland. Bostäder och arbetsplatser där inneluftens radonhalt är högre än referensvärdet 300 Bq/m  Riktvärde för radon.
Fora forsakring kostnad

Advertisement If you live in What is radon? Is your home in a high risk zone? How can you test for radon? What should you do if radon levels are high? We answer your questions for radon awareness month.

Riktvärdet för radon i inomhusluft ligger på 200 Bq/  Radon i bostäder kommer från marken och/eller byggnadsmaterialet blå Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Bq/m3 luft för  1000 Bq/l Radonhalt i dricksvatten. Riktvärde som anger risk för hälsoeffekter (SOSFS 2003:17). Socialstyrelsens riktvärde gäller mindre vattenverk samt privata  Radonhalten i medeltal och procenten av bostäder där halten överskrids samt en uppskattning om antalet hus där radonhalterna överstiger 200,  luft*. Riktvärdet gäller både för enbostadshus, flerbostads- hus och lokaler som används för allmänna ändamål.
Magelungen utveckling solnaRadon - Norrkoping

Om radonhalten genomsnittligt överstiger den nivån på en arbetsplats ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att sänka radonhalten.