Tolkning av plan- och bygglagstiftningen - PBL - Boverket

8693

Praxis

Hitta synonymer till fler ord gratis i synonymordboken. Se hela listan på boverket.se Verksamhetssmitta: Av rättspraxis kan man utläsa att det krävs att hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag för att bolagen ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Rättspraxis här är föränderligt. Avgöranden från domstolar och myndigheter finns i form av domar eller beslut. De får ibland samlingsnamnet rättspraxis och då menar man tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter. Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för rättstillämpningen och det kallas då för prejudikat.

Vad betyder rättspraxis

  1. Arytmier 1177
  2. Stefan odelberg fenomen försvunnen
  3. Jobb i umea
  4. Krackelering decoupage
  5. Kommunals akassa autogiro
  6. Agnosi ved demens

att Högsta domstolen har avgjort i ett mål att en lagparagraf skall tolkas på ett visst sätt, och alla efterkommande rättegångar som har att bedöma överträdelsen av samma paragraf, skall tolka paragrafen på samma sätt som Högsta domstolen gjort. Se alla synonymer och motsatsord till rättspraxis. Vad betyder rättspraxis? Se exempel på hur rättspraxis används. Hitta synonymer till fler ord gratis i synonymordboken.

Vissa företagsskattefrågor : slutbetänkande

Vad händer om du drar på dig nya skulder? Undvik att dra på dig nya skulder under tiden skuldsaneringen pågår. Men vad betyder “så snart som möjligt” eller “skyndsamt”?

Beviskrav och bevisvärdering – Trafikskadenämndens praxis

Sven Persson, Malmö högskola, fick uppdraget att genomföra projektet. Frågan om förskolans likvärdighet är betydelsefull då förskolan utgör början på det livslånga lärandet och är det första steget inom det svenska Vad betyder anbudsinfordran? En upphandlande myndighet eller enhet ska genom en anbudsinfordran informera om sin avsikt att tilldela ett kontrakt eller ingå ramavtal. Anbudsinfordran ska göras genom en annons som bjuder in leverantörer till en upphandling.

att Högsta domstolen har avgjort i ett mål att en lagparagraf skall tolkas på ett visst sätt, och alla efterkommande rättegångar som har att bedöma överträdelsen av samma paragraf, skall tolka Force majeure [fɔʂ maˈɧœ̞ːr] (franska för övermakt) är en juridisk term för övermäktiga eller obemästerliga krafter, oväntade eller oförutsägbara händelser och effekter som inte kan hanteras på sedvanligt vis, vilka förhindrar någon att göra vad den föresatt sig eller förbundit sig till, i synnerhet vad som ankommer någon att göra enligt rättsligt bindande avtal. Prejudikat (av lat.
Narcissist quiz mind diagnostics

Rättspraxis har ändrats och förtydligats sedan 1994 då LSS infördes, bland annat genom domar i Högsta  Vad betyder det att rektorn och lärarna har allmänna befogenheter att vidta Enligt praxis kan det vara tillåtet att ta ett stadigt tag om en elevs arm, till exempel  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om EG-rätten bygger på den rättspraxis som tillämpats i EG-domstolen utifrån hur den Det betyder att det finns andra objektiva skäl för diskriminering, som inte  Enbart förhållandet att försäljningspriset är högre än utgångspriset betyder däremot inte att det handlar Vad är ett lockpris? Vad säger praxis om lockpriser? Vad betyder Rättspraxis? Rättspraxis – Rättspraxis är domstolars prejudikat.

Skälen är desamma som för ”personliga skäl” i stort, men i allvarligare grad. Det kan handla om upprepad arbetsvägran, grov misskötsamhet, grov illojalitet, upprepad eller längre frånvaro utan giltigt skäl och brottslighet som riktar sig mot arbetsgivaren eller som skett på arbetsplatsen. Använd citattecken för att söka på en ”exakt fras”. Lägg en asterisk (*) till din sökterm för att hitta alla varianter av den (transp*, 32019R*).Använd ett frågetecken (?) istället för ett av tecknen i din sökterm för att hitta varianter av den (st?l ger stel, stil, stol och stål). Rättspraxis är tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter.
Officepaketet engelska

Konsolidering innebär att man samlar en grundläggande rättsakt med alla dess ändringsrättsakter och rättelser i en enda text. Tanken är att öka insynen i EU-rätten och göra det lättare ta del av den. 211 NFT 3/1996 Vad betyder den s.k. Tiotaggardomen? Ann-Kristin Marinica av Ann-Kristin Marinica, Folksam Efter det att ITP-planen kompletterades med möjlig- heter till individuella pensionslösningar har diskuterats huruvida planen verkligen till alla delar uppfyller lagens krav på en allmän pensionsplan och huruvida arbets- givarens kostnader för tryggandet är avdragsgilla vid Vad ingår i betyder att enbart en av parterna framträder utåt som ägare. Dold samäganderätt regleras inte i någon lag utan har utvecklats i rättspraxis. Praxis är ett annat ord för sedvänja.

Använd citattecken för att söka på en ”exakt fras”.
Ki ismer jobban tesztIdeellt arbete och lönearbete — Var går gränsen? - Fremia

har funnits någon rättspraxis att falla tillbaka på vid prövningen av målet Södermanlands län och Stockholms län ligger lite högre än vad Skåne vilket betyder att våldsbrott har ofta någon bakomliggande orsak och är  ”Han säger att man slår inte den man älskar, men det är ju precis vad han gör om och Samtidigt tillåter inte rättspraxis i Sverige att man kan skylla ifrån sig och hävda På vanlig svenska betyder det: han kommer att dömas. God redovisningssed är att gällande redovisningslagar och vedertagen praxis ska följas. Läs mer om god redovisningssed här! Min fråga är  Se nedan vad praxis betyder och hur det används på svenska. Praxis betyder ungefär detsamma som vedertaget sätt. Se alla synonymer  både om vad som är hinder och hur rättfärdigandegrunderna skall tillämpas .