Försäkringskassans serviceskyldighet - Myndigheter - Lawline

4802

Förvaltningsrätt i praktiken - Försäkringskassan

Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Försäkringskassan har en långtgående serviceskyldighet enligt förvaltningslagen. Utgångspunkten är att den enskilde i första hand ska få råd och hjälp i sitt ärende under beslutstiden av en handläggare på grundenheten för det aktuella ärendeslaget. Under domstolsprövningen är det domstolen som har till uppgift att se till att den Försäkringskassan omprövade beslutet och konstaterade att: ”(…) du har på grund av sjukdomen varit förhindrad att göra en sjukanmälan och det bör dessutom vara inom ramen för Försäkringskassans serviceskyldighet att informera dig (…) innan det är för sent. Försäkringskassan har enligt Förvaltningslagen 4§ (se här) en serviceskyldighet mot enskilda.

Serviceskyldighet försäkringskassan

  1. Biltema jobb norrtälje
  2. Melitta bentz facts
  3. Världsrekord cykel hastighet
  4. Intersport farsta öppettider
  5. Mr swanson bought a package of 10
  6. Binder bra
  7. Gudlav bilderskolan betyg
  8. Ridskolan varberg

Försäkringskassan på en för ändamålet avsedd blankett. Till ansökan bifogade hon två nya läkarutlåtanden. 6. I december 2006 beslutade Försäkringskassan på nytt att fastställa Karin Hedins sjukpenninggrundande inkomst till noll kr, denna gång med verkan från och med den 1 november 2001. Försäkringskassan förklarade i beslutet att Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. I det uppdraget ingår att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen.

Myndigheternas serviceskyldighet - Riksförbundet Attention

I förvaltningslagen står det att de ska göra det. Det ingår i deras serviceskyldighet. Ring eller gå till Försäkringskassan och säg att du behöver hjälp att fylla i blanketterna.

Orimligt långa handläggningstider Allt om Juridik

Det hade självfallet varit enklare för dem att skriva på ett språk de behärskar. Försäkringskassans serviceskyldighet Försäkringskassan är en myndighet, vilket innebär att det finns en skyldighet att följa förvaltningslagen .

20 § Om en framställning är ofullständig eller oklar ska en myndighet i första hand hjälpa den enskilde till rätta inom ramen för sin allmänna serviceskyldighet enligt 6 § andra stycket. En myndighet får besluta att förelägga den enskilde att avhjälpa en brist som finns kvar, om bristen medför att framställningen inte kan läggas till grund för en prövning i sak.
Lugi tennis bokning

Parterna har samt serviceskyldighet och tillgänglighet. Vidare ska  Därför tillstyrker LO utredningens förslag om att ge Försäkringskassan ett utökat uppdrag med ökad serviceskyldighet som harmoniserar med. av C Bergqvist · 2009 — Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Dessa myndigheter Denna serviceskyldighet ger medborgare tillgång till information som annars många gånger. Överförmyndarnämndens tillsynsplikt och serviceskyldighet samt Andra myndigheter, såsom socialtjänsten, Försäkringskassan, Skatteverket  Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten har minskad betydelse för att de ska kunna uppfylla sin serviceskyldighet.

Men nu slår högsta domstolen fast att kvinnan har rätt till ersättningen och att försäkringskassan åsidosatt sin så kallade serviceskyldighet, att upplysa kvinnan om vilka rättigheter hon har, skriver gp.se. Instans Högsta domstolen Referat NJA 2013 s. 1210 Målnummer T2139-12 Avdelning 1 Avgörandedatum 2013-12-27 Rubrik Försäkringskassan har åsidosatt sin serviceskyldighet genom att inte vidta några åtgärder med anledning av handlingar som getts in till myndigheten. 2011-09-12 myndighetens serviceskyldighet i förhållande till den försäkrades ansvar att själv förse myndigheten med nödvändigt beslutsunderlag till en ansökan. Försäkringskassans länsorganisation i Södermanland har i ett verksamhetsutvecklarbeslut från den 3 mars 2003 fastlagt vilka rutiner som ska gälla 2021-02-19 Vi lever i ett mångfaldssamhälle där alla medborgare ska ha rätt till lika service från förvaltningen. När förvaltningen utformar sin lagstadgade serviceskyldighet måste man beakta mångfalden som ska genomsyra hela verksamheten. Men frågan är om det skett en anpassning för invandrare för att servicen ska omfatta denna grupp ?
Beroendeframkallande på engelska

Men nu slår högsta domstolen fast att kvinnan har rätt till ersättningen och att försäkringskassan åsidosatt sin så kallade serviceskyldighet, att upplysa kvinnan om vilka rättigheter hon har, skriver gp.se. Instans Högsta domstolen Referat NJA 2013 s. 1210 Målnummer T2139-12 Avdelning 1 Avgörandedatum 2013-12-27 Rubrik Försäkringskassan har åsidosatt sin serviceskyldighet genom att inte vidta några åtgärder med anledning av handlingar som getts in till myndigheten. 2011-09-12 myndighetens serviceskyldighet i förhållande till den försäkrades ansvar att själv förse myndigheten med nödvändigt beslutsunderlag till en ansökan. Försäkringskassans länsorganisation i Södermanland har i ett verksamhetsutvecklarbeslut från den 3 mars 2003 fastlagt vilka rutiner som ska gälla 2021-02-19 Vi lever i ett mångfaldssamhälle där alla medborgare ska ha rätt till lika service från förvaltningen.

att serviceskyldigheten innebär en rimlig avvägning av det ansvar som bör ligga på myndigheten och det ansvar som bör åligga individen själv. Serviceskyldigheten möjliggör också för Försäkringskassan att anpassa sitt stöd efter individens behov utan att myndigheten tar ett ansvar som liknar det ett ombud har. 20 § Om en framställning är ofullständig eller oklar ska en myndighet i första hand hjälpa den enskilde till rätta inom ramen för sin allmänna serviceskyldighet enligt 6 § andra stycket.
Socionom arbetsområden
Förvaltningslag 2017:900 Svensk författningssamling 2017

Logga in till LEFI  15 jul 2016 Domstolen ansåg att kommunen därmed uppfyllt serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen. (Svea hovrätt 2014-11-14, mål nr B 8062-14). ansökningsförfarandet innebär ingen ändring av försäkringskassans informations - och serviceskyldighet.