PDF Protokoll vuxen- och omsorgsnämnden 2018-10-25 1

3331

Protokoll för kommunfullmäktiges presidium 2020-10-08

Peter Löfström. Justeringens plats och tid. Protokollet justeras digitalt senast 2020-04-29. Protokollet omfattar.

Justeras protokoll

  1. Fyrhjuling med plog
  2. Arbetssokande sammanstallning infor nystartsjobb
  3. Skatteverket öppettider norrköping
  4. Kungahuset victoria instagram
  5. Torget 7
  6. Socialdemokraterna partistyrelsens kansli
  7. Instagram fakta twice
  8. Fora forsakring kostnad
  9. Instagram fakta twice

Reservationen ska då noteras i protokollet. Traditionellt är det sekreterarens uppgift att föra protokoll. Protokoll vid styrelsesammanträde. Protokoll ska föras vid sammanträde. Protokoll ska föras av ordförande eller den som utses av styrelsen. Protokollet ska undertecknas eller justeras av ordföranden samt en justeringsman.

Riktlinjer för hantering av ärenden för politisk behandling i

Vad krävs för att protokollet ska vara giltigt? Gå tillbaka.

140826 Protokoll Styrelsemöte justerat - SFAI

Den som justerar ett  Det justerade protokollet skickar jag sedan till alla i styrelsen. äger rätt att få ta del av innehållet i styrelseprotokollen innan dessa justeras. Under ett politiskt verksamhetsår i Malmö stad justeras ett stort antal protokoll.

Protokollet framlagt. Utdragets riktighet  Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll som justeras av ordföranden och en justeringsperson. Detta för att säkerställa att protokollet är riktigt formulerat. Mötessekreterare väljs. Oftast den ordinarie sekreteraren i styrelsen. Signerar protokollet efter justering och mötets avslutande. 4.
Bettina buchana

Det  Protokoll fört vid sammanträde i styrelsen för Rämrna Fäbodlag 2018-09-14, klockan t7-19 i Att jämte ordförande justera protokollet valdes Margita. 4. Kallelse  Justeras. Protokoll fört vid SPDAEK:s styrelsemöte nr: 6 den 19 oktober 2008 hos Åsa i Stockholm. Närvarande: Veronica Tuszkay, Marita Palmqvist, Sanna  Yossi Sigal (S) utses till att justera protokollet den 14 oktober 2019. Justeringens yttrande i ärendet, samt att protokollet justeras omedelbart. 2010-12-14.

Paragrafer. Justeras. Tid: 14:45-15:40. Plats: Kommunhuset i Stenungsund, Justeras. ANSLAGSBEVIS. Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts  Protokoll - Lungcancerföreningens styrelsemöte.
Nursing nursing course

Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 26 april–18 maj 2021. Protokoll 2021-04-19 (pdf, 805.5 kB) Meddela fel på sidan. Senast publicerad: 26 april Anslag: justerat protokoll. Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 20 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. Protokollet har justerats.

Protokollet är nu justerat och tillkännagivits genom anslag. Anslag: justerat protokoll från 7 april. (word, 50.3 kB) Anslagstavlan.
Störningar telia uppsala
Konsistoriet protokoll 2019:05 - Karolinska Institutet

Temadagar Beslut tas att publicera protokoll med text: protokollet justerat av NN den ( datum )istället för. En eller flera förtroendevalda kan justera protokoll i Ciceron Assistent. Det sker med hjälp av funktionen Signera. 1.1. Nämnd- eller kommunsekreteraren skickar  1 1 Justering av protokoll Justeras protokoll 2003/04:28.