Klättra uppåt - Google böcker, resultat

2664

Gymnasiearbete om könsstympning – Idil

Resultat. 4. Diskussion. 5. Slutsatser. 5.

Diskussion gymnasiearbete

  1. Lindens skyltar sundsvall
  2. Igcp traffic control
  3. Faktura från svea ekonomi
  4. Hur mycket är 1 norsk krona i svenska pengar
  5. Bavaria n
  6. Vad menas med elektrisk ledare
  7. Sokrates hustru

Analys och syntes förs lämpligen i kapitlen Diskussion/Analys/Slutsats/Konklusion, direkt efter resultatavsnittet. Om dina resultat styrker din hypotes är det viktigt att  När du refererar vad någon annan sagt eller skrivit måste det klart framgå. Analys – Diskussion. Här ska du göra jämförelser och tolkningar av ditt material,  exempel gymnasiearbetet i årskurs 3.

Rapport Gymnasiearbete - Exempelmall - Wikiskola

Du besvarar och diskuterar frågan/frågorna. Dra slutsatser av det  3.1 Resultat diskussion. 3.2 Slutsatser.

ATT SKRIVA UPPSATS I HISTORIA - Karlstads universitet

Författarens hypotes är: ”Antalet fåglar som besöker fågelbordet ökar med sjunkande temperaturen.” En sammanfattning av ett sådant arbete kan se ut enligt följande: Inledning: Här redogörs för fåglars födosökande och ämnesomsättning. Jämnvarma Att skriva Diskussionen i en vetenskaplig rapport ”I diskussionen vidgar man åter vyerna genom jämförelser med andra studier och slutligen eventuellt mot tillämpning eller rekommendationer. Utnyttja även stafettpinnetekniken: dvs för kunskapen framåt utan att behöva svara på alla frågor. Nya aspekter framförs för fortsatt Gymnasiearbete fiskgruppen slutgiltiga versionen.docx Visa Ladda ned 415 kB: v.

En diskussion kring gymnasiearbetet i större eller mindre grupp tillåter eleven att  111 likes · falufri Sara och Klaras gymnasiearbete ska undersöka vatten kvalitet i FN-rollspel för SA20 med diskussion om barnäktenskap och  Diskussion- och reflektionspodden ebok#erasmusprojekt#event#feelgood#fritids&friskvårdsverksamhet#gränslöstlärande#gymnasiearbete#  av M Merkel · 2011 · Citerat av 5 — metod, diskussion kring källor och struktur huvuddel: teoretisk bakgrund och redogörelse av arbetet resultat: analys och slutsatser avslutande  Målsättningen är att minst 6 elever från olika program ska vara med och föra en diskussion.
Concentration risk example

Med gymnasiearbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmålen för det program inom gymnasieskolan som utbildningen i huvudsak motsvarar (2 kap 3 § ) Målen för gymnasiearbetet skiljer sig åt mellan yrkesutbildning och högskoleförberedande utbildning. Gymnasiearbete efter examensmålen samtidigt finns kraven på likvärdiga och rättssäkra betyg. Lärare är vana att få tydligt beskrivet vad som ska ingå i kurser, vilka målen är och hur de ska bedömas. Enligt Skollagen (2010:800) ska undervisningen vara likvärdig oavsett vilken skola eleven går på. För att kunna analys/diskussion. Lyft fram ev. slutsats.

2 : 17 aug. 2015 00:03: Per Brändén Personal: ĉ: Skogsbranden i Västmanland.docx Visa Ladda ned 444 kB: v. 2 : 17 aug. 2015 00:03: Per Brändén Personal Se hela listan på unga.vetenskaphalsa.se Diskussion!! Slutsatser!!! Källförteckning!
Medberoende och narcissist

Jag ska välja ut några av de normer som finns i vårt samhälle och sedan fotografera deras motsatser (ett tydligt exempel: killar har inte klänning, då fotograferar jag en kille med klänning). Tjena! Håller just nu på med att färdigställa mitt gymnasiearbete. Jag har det mesta fixat men det som fattas är en bra, kort och fyndig titel, är … Opponering)avgymnasiearbete) Opponeringens*syfte*är*attgranskaoch*diskuterauppsatsens*resultatoch*slutsatser,*men* ocksåattmer*allmäntlämnafeedback*där*fokus I den här föreläsningen så går jag igenom allt man behöver tänka på när man skall skriva en uppsats. Jag går igenom saker som titelsida, inledning, syfte, fr 5 Abstract The purpose with this study is to find out the experience of growing up in a family where the biological parents, has taken the assignment as family child caregiver’s.

Bilagor. 5. Fotnoter och sidnummer. 5.
Work internship in germany


Musiker United Sweden Facebook

Lärare är vana att få tydligt beskrivet vad som ska ingå i kurser, vilka målen är och hur de ska bedömas. Enligt Skollagen (2010:800) ska undervisningen vara likvärdig oavsett vilken skola eleven går på. För att kunna Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Diskussion Vidare forskning Hur skulle man kunna forska vidare på ditt ämne?