Lektionstips kategorier » Källkritik - Mediekompass

5503

Källor och källkritik - Natur & Kultur

Syftet är att väcka deras tankar om vad det innebär att vara källkritisk. Källkritik: Att tolka bilder. När vi dagligen bombarderas med bilder är det bra att kunna förstå dem. Här lär du dig läsa bild på samma sätt som du läser text ; Video som ger handledning i att tolka audiogram för att lära dig att tolka olika orsaker till hörselnedsättning som konduktiv hörselnedsättning Uppgifterna till källtexterna är av tre huvudtyper: Uppgifter som tränar förmågan att värdera källor, uppgifter som tränar förmågan att tolka olika texter och uppgifter som går ut på att tillämpa olika analytisk begrepp, såsom politiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter, genus, makt periodisering samt aktör och struktur. ÖVNING I KÄLLKRITIK I den här övningen får eleverna träna på att söka, granska och tolka information från olika typer av källor på internet.

Källkritik att tolka bilder

  1. Punktprickad mark
  2. Komvux poäng högskolepoäng

iStockphoto. Källkritik - att tolka bilder genom bildanalys. Källkritik - att tolka bilder genom bildanalys. Källkritik - att tolka bilder genom bildanalys. Källkritik  av A Sigurdh · 2015 — 5.1.2 Att vara källkritisk till bilder . Eriksson och Göthlund (2004) menar i Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck att bildanalys borde finnas  Att vi tolkar situationer annorlunda än vad de är menade att vara. Det här är viktigt i vårt samhälle.

Sök- och källkritik. På den här sidan samlar vi tips på… by

. Bildtolkningens teori och praktik med Källkritik och bilder. Det innebär att man gör om en bild så att den får ett nytt utseende och budskap. Bilden kan också retuscheras, dvs försköna motivet, förbättra bildkvalitén eller ta bort störande element i bilden.

Källkritik - Lerums bibliotek

Orka plugga: Källkritik - att tolka bilder. Men källkritik handlar om att vara medveten, att fundera kring källas syfte, Läsaren tolkar då mer i bilden och min bild, som bara är en bild,  våra normer och förhållningssätt så för mig är källkritik en viktig del av att förstå bildens makt, ursprung och syfte och att tolka bildspråk. Orka plugga – Källkritik att tolka bilder (2016) Ett program från UR. Så viralgranskar du bilder i fyra enkla steg (Metro 2016-07-18) Testa att  Det är med vårt källkritiska tänkande vi har uppgiften att värdera dessa källor och bedöma deras trovärdighet. Att det finns intressen som förvränger verklighetsbilden av personliga, Kunna tolka innebörden av de händelser som ägt rum. Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Bildanalys: Metod för att karakterisera och tolka bilder.

Om tolkning och förståelse. En teori handlar om ett sätt att tolka något. Man kan kalla det att se genom teoretiska glasögon. Ett fotografi kan tolkas  Källkritik och tolkning. Det är många saker att Politisk propaganda i text och bild Hur använder man sig av den politiska bilden för att föra fram budskapet?
Invånare filipstad 2021

Källkritik. Förmågor: läsa och tolka bilder samt samtala kring dem om hur kvinnan framställts genom årtionden Att göra: Förra lektionen tittade ni på en film om vinklade bilder. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du deras användning. Om du vill veta mer, inklusive hur du kontrollerar cookies, se: Cookie-policy %d bloggare gillar detta: kunna nalkas källorna så att felmarginalerna och riskernaför felaktiga slutsatser elimineras eller i varje fall kraftigt förminskas, samtidigt som man försöker redovisa de felaktigheter som fortfarande kan kvarstå. Denna metod att nalkas källorna brukar kallas för källkritik. ”Bilder – från visuellt småprat till extremistpropaganda” För att kunna tolka omvärlden räcker det inte längre med att förstå text.

När du tolkar bilder kan du göra det genom att titta både i bilden, utanför bilden, känslospråk och författaren i bilden samt du själv i bilden. Här nedan får du lite olika förslag på meningar du kan använda för att tolka bilderna som du hittar som länkade bilder sist. De fick välja en bild som de mött nyligen och som de sedan skulle göra en egen kommunikationsanalys på, samt därefter laborera med. Eleverna fick hjälp av en stencil inspirerad från arbetshäftet om bildkommunikation s.44 från Bildboken av Stig Eklund m.fl. Det är en uppräkning av olika sätt att laborera med bilder.
Svenska energi

Skriv ut bilden så att eleverna får en bild per par, eller projicera den så att alla kan titta tillsammans i klassrummet. Genomförande. Låt eleverna samtala parvis om bilden med stöd av frågorna. Syftet är att väcka deras tankar om vad det innebär att vara källkritisk. Källkritik: Att tolka bilder. När vi dagligen bombarderas med bilder är det bra att kunna förstå dem.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt Att jobba med källkritik är numera en självklarhet i skolan. Men det räcker inte långt för kritisk granskning av moderna digitala texter - som kombinerar text, bild, film, ljud och interaktvitet på en och samma gång. Förutom att det är viktigt att vara källkritisk behöver vi också ha källor som vi faktiskt kan lita på. Vi hinner kanske inte alltid granska all den information som vi möter dagligen. Orka plugga : Källkritik - att söka och granska källor. Handling; Orka plugga : Källkritik - att tolka bilder.
Social makt politikSamband Lärarhandledning: Källkritik och bilder pdf

att eleverna ska få öva sitt kritiska tänkande genom att diskutera och tolka bilder av olika slag. I arbetet med  Behovet av källkritik har förmodligen aldrig varit större än i dag, skriver Johanna Jaara har rubriken ”Här fångas odjuret på film (starka bilder)”. Våra hjärnor tolkar gärna en nyhetstext eller videoklipp som ett verk författat  Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och källkritik; Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier  Det bygger på vetenskapliga metoder och syftar på att fastställa och tolka historiska Det kan till exempel vara en text, en hemsida, en bild, en film, ett dataspel,  Grundläggande utbildningens lokala läroplan i Vanda; Årskurs 3-6; Bildkonst Genom att producera och tolka bilder formas elevernas identitet samtidigt som källkritik och upphovsrätt; den egna bildkulturen som grund för bildskapandet  att få en samlad och rättvis bild.